UUSI TIETOSUOJA-ASETUS GDPR (General Data Protection Regulation)

UUSI TIETOSUOJA-ASETUS GDPR (General Data Protection Regulation)

EU:n uusi tietosuojasäännöstö, GDPR, tulee voimaan 25.5.2018 ja se korvaa nykyiset, epäyhtenäiset EU:n jäsenvaltioiden kansalliset henkilötietolait. GDPR tarkoittaa yleistä tietosuojadirektiiviä, ja sen tarkoituksena on vahvistaa EU:n kansalaisten henkilötietojen käsittelyn tietosuojaa. Uuden asetuksen tärkeimpiä tavoitteita on tehdä EU:n kansalaisten henkilötietojen käsittelystä läpinäkyvämpää ja turvatumpaa.

GDPR:n mukaan henkilötietojen määritelmä on laaja, mutta tiivistäen se tarkoittaa kaikkia henkilötietoja, jotka liittyvät henkilön tunnistamiseen, kuten nimi ja henkilötunnukset, sijaintitiedot, verkkotunnistetiedot ja muut tunnusomaiset tiedot esim. rekisteritiedot työntekijöistä, asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista.

GDPR-asetusmuutos kattaa erityisesti organisaatioiden henkilötietoja käsittelevät prosessit ja käytännöt. Uudistus ei koske pelkästään IT-ratkaisuja. Myös tulostusratkaisujen on täytettävä uudet GDPR-vaatimukset.

MITEN TOSHIBA VOI AUTTAA?

Autamme arvioimaan, miten organisaatiot voivat varmistaa asetuksen vaatimusten toteutumisen asiakirjahallinnan ja tietojen käsittelyn osalta yksilön oikeuksien suojaamiseksi. Asiantuntemuksemme asiakirjojen ja tietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa helpottaa lakimuutoksen vaatimien teknisten toimenpiteiden toteuttamisessa. Laitteistomme ja ohjelmistomme tukevat uusia käytäntöjä ja auttavat direktiivin noudattamisessa.

Työkalut, joita tarjoamme:

 • Turvatulostus
 • Turvakopiointi
 • Tietoturvalliset kiintolevyt
 • Salausratkaisut
 • Kiintolevyjen tuhoaminen

Tarjoamme myös:

 • Tietojen turvallinen poisto kiintolevyltä jokaisen tulostuksen jälkeen
 • Lokitietojen turvallinen käsittely
 • Verkkoliikenteen rajoitus
 • Salasanan hallinta ja konfigurointi
 • Ratkaisut laitteiden turvalliseen käyttöön
 • Salasanasuojattu skannaus (pdf)
 • Ratkaisut turvatulostukseen ja turvakopiointiin
 • Ylläpitäjien ja käyttäjien koulutus

Vastaa

Top